Athe´sten / Agnostici

Wat als ik niet in God geloof?

"Net zoals in de rest van de maatschappij vindt men bij de leden van Anonieme Overeters een grote variatie aan spirituele ervaringen en geloofsovertuigingen. Sommige leden zijn spirituele wegen ingeslagen; anderen zijn bij OA terecht gekomen met een voorgeschiedenis van religieus conflict of ze aanvaarden het concept van God niet.

Aan het herstelprogramma werken is een zeer individueel proces. We denken niet allemaal op dezelfde manier. Zoals vermeld wordt in "De Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van Anonieme Overeters",pagina ix, "Twee dingen hebben we allemaal gemeen: de ziekte van dwangmatig overeten waaraan we allemaal lijden en de oplossing die we vinden als we leven volgens de principes uitgedrukt in deze Stappen." Dit is wat ons verbindt in OA. Verschillende opvattingen rond een spiritueel concept, of het gebrek daaraan, hoeven ons niet te weerhouden om aan het programma te werken. Zoals er in de Derde Traditie staat, is er een plaats voor ons in OA als we maar het verlangen hebben op te houden met dwangmatig eten. Daarom is het niet nodig dat we onze persoonlijke overtuigingen uitleggen of verdedigen, zelfs als die verschillen van de overtuiging van de meerderheid.ö

"Ik denk dat we er van uitgaan dat mensen die zich athe´st of agnosticus noemen geen spirituele mensen zijn. In die veronderstelling ligt de basis van verwarring." - Wat Als Ik Niet in God Geloof?

Openheid van geest is onze leuze als we de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities van Anonieme Overeters lezen. "OA zegt niet dat we moeten geloven in God - enkel dat een Macht/Kracht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kan maken. We worden uitgenodigd om die Macht te definiŰren zoals we zelf willen en ermee om te gaan op een manier die werkt voor ons. OA suggereert enkel dat we open zouden blijven staan voor spirituele groei ..." "We leerden dat we konden handelen "alsof". Dit betekent niet dat we op een onoprechte manier vroom moesten worden of doen alsof we in God zouden geloven als we dat niet deden. Het betekent dat we theologische argumentaties opzij kunnen zetten en het idee van een spirituele macht kunnen onderzoeken in het licht van onze wanhopige behoefte aan hulp met ons leven."

Al bij al tonen de ervaringen van zij die aan dit programma werken met hun eigen opvatting van een Hogere Macht dat het programma echt wel werkt ongeacht hun persoonlijke interpretatie van die macht. Helderheid, gemoedsrust en groei zijn een paar van de vele extra's van het OA herstelprogramma. Als we in het programma blijven en deze principes toepassen in overeenstemming met een persoonlijke opvatting van een Hogere Macht, dan liggen deze rijke overvloedige beloningen binnen ons bereik! Dit zijn zeker goede redenen om "terug te blijven komen". (pp. 13-14)

Een Niet-Gelover

"Ik geloof niet langer in een persoonlijke god. Dat is niet altijd zo geweest; toen ik een tiental jaren geleden bij OA kwam, geloofde ik heel sterk in een Hogere Macht aan wie ik mijn leven kon overgeven. Het afgelopen jaar deden zich verschillende incidenten voor die dat geloof compleet uitgewist hebben. Maar het vreemde is dat ik nog steeds een diepgaand, zo niet meer diepgaand spiritueel leven heb dan voordien. Alleen ben ik niet meer afhankelijk van een god om de klus voor mij te klaren. Ik las het OA-pamflet, Wat als ik niet in God geloof? en het heeft me geholpen. Het hoofdstuk "Aan de agnosticus" in het Big Book vond ik ook heel bruikbaar. Ik heb aan de Stappen geschreven en geprobeerd ze meer in overeenstemming te brengen met mijn nieuw geloofssysteem, maar dat bleek heel moeilijk, voornamelijk bij de Stappen Twee en Drie. De geestelijke gezondheid die ik hoop hersteld te hebben gaat over mijzelf beter leren kennen; het gaat over het opruimen van mijn kwalijke karaktertrekken zodat ik open kan staan voor de levenskracht in mij, om mijn persoonlijkheid te ontwikkelen tot op het hoogst mogelijke niveau. Soberheid behouden is voor mij van kapitaal belang, zo niet zal mijn geest niet helder genoeg zijn om de lessen van het leven te begrijpen. Stap Zeven is ook moeilijk gebleken - aan wie geef ik mijn karakterfouten over? Ik veronderstelde dat ik ze kon afgeven aan het universum en mezelf kon ontwikkelen naar een diepgaander niveau door meditatie. Dit zijn maar een paar manieren die ik gebruikt heb om met dit nieuwe geloof van mij om te gaan. Mijn soberheid gedurende deze periode was sterk. Ik heb ook gekeken naar de geest van onze Gemeenschap als onderdeel van mijn nieuwe spiritualiteit. Vaak geef ik (moeilijke) dingen over aan die geest.

Ik ben ge´nteresseerd in hoe anderen die ook niet geloven in een persoonlijke god zich overgeven aan de OA manier van leven. Ik zou willen weten hoe andere niet-gelovers omgaan met de Twaalf Stappen en "het overgeven". Ik hoop dat anderen naar Lifeline schrijven en het als een forum gebruiken voor die onder ons die een alternatieve manier hebben om de Stappen te beleven." - herdrukt uit 'Lifeline'

Literatuur

En als ik niet in God geloof?

Seeking the Spiritual Path

E-mail:
info@anoniemeovereters.be

Copyright OA-VIG 2014